Předání ocenění „Za celoživotní činnost pro fotbal“

Dne 23. 10. 2021 před utkáním FK Kameničky – SK Rozhovice, bylo pánům Josefu Adámkovi a Janu Dvořákovi předáno zástupci PKFS „Čestné uznání za celoživotní činnost pro fotbal“. Oběma pánům… pokračovat ve čtení…

Hygienicko-protiepidemická opatření pro konání amatérských soutěží

V rámci všech amatérských soutěží a utkání MOL Cupu se stanovují následující povinnosti vycházející z aktuálně platných mimořádných opatření MZČR. Tato opatření byla schválena VV FAČR dne 31. 8. 2021… pokračovat ve čtení…