Zpráva STK 14/ 2021

ZPRÁVA STK 14-13.10.2021 ze zasedání konaném dne 13. 10. 2021 per rollam
Přítomni: pp. Švihálek, Havel, Halva, Kabrhel, Nedvěd, Netolický, Novotný, Ouředník, Popelka, Rozlívka, Voženílek
1. STK schválila následující dohodu o změně termínu konání utkání zadanou do IS:
C1A1207Moravany/Dašice – Prosetín/Holetín SO16.10.21 10:00
Poplatek ve výši 1000,- Kč dle RS čl. 4, bod 3, byl klubu TJ Sokol Moravany vložen na sběrnou fakturu.

2. Nesehrané utkání
Nesehrané utkání E2Z0103TJ Jiskra Ústí n. O. – SKP Slovan Moravská Třebová předává STK dle Sا7, odst. 1 k projednání DK s návrhem na uložení disciplinárního trestu kontumace utkání ve prospěch TJ Jiskra Ústí nad Orlicí.
3. Předehrávaná první jarní kola soutěží dospělých
STK opakovaně potvrzuje, že 16. kolo KP a 14. kolo I. tříd mužů budou předehrána v termínech uvedených v Termínové listině – PODZIM 2021.
Rozpis utkání byl sekretariátem vložen do IS FAČR s tím, že u domácích klubů (organizátorů utkání) byl dodržen termín v souladu s Přihláškou do soutěží, tedy sobota nebo neděle. Kluby, mající v Přihlášce do soutěží uvedenou hlášenku (HL), mají do IS vloženou neděli UZ. Pokud chtějí hrát v sobotu nebo jiný nedělní termín, učiní tak hlášenkou v IS, která bude povolena ve dnech 15. – 20. 10. 2021.
4. Epidemiologická opatření – aktualizace s účinností od 1. 10. 2021
Na webu FAČR jsou zveřejněna aktualizovaná „Hygienicko-protiepidemická opatření pro konání amatérských soutěží“ účinná od 1. 10. 2021.
Nově došlo k rozvolnění v podmínkách prokazování bezinfekčnosti osob přímo se účastnících utkání. Hráči a realizační tým, kteří jsou součástí neměnného kolektivu, nemají povinnost prokazovat svou bezinfekčnost, tedy předkládat seznamy ke kontrole rozhodčímu.
Pro rozhodčí a delegáty se nic nemění, tudíž jsou povinni při vstupu na utkání prokázat svou bezinfekčnost. Certifikát o provedení testu, očkování či potvrzení o prodělané nemoci mohou mít k dispozici v tištěné či elektronické podobě.
Záložka pro permanentní odkaz.