Předehrávka 16. kola KP a 14. kola 1.Tříd

16. kolo KP a 14. kolo I. tříd mužů budou předehrána v termínech uvedených v Termínové listině – PODZIM 2021.
Rozpis utkání byl sekretariátem vložen do IS FAČR s tím, že u domácích klubů (organizátorů utkání) byl dodržen termín v souladu s Přihláškou do soutěží, tedy sobota nebo neděle. Kluby, mající v Přihlášce do soutěží uvedenou hlášenku (HL), mají do IS vloženou neděli UZ. Pokud chtějí hrát v sobotu nebo jiný nedělní termín, učiní tak hlášenkou v IS, která bude povolena ve dnech 15. – 20. 10. 2021.

 

 

 

Záložka pro permanentní odkaz.