Hygienicko-protiepidemická opatření pro konání amatérských soutěží

V rámci všech amatérských soutěží a utkání MOL Cupu se stanovují následující povinnosti vycházející z aktuálně platných mimořádných opatření MZČR. Tato opatření byla schválena VV FAČR dne 31. 8. 2021… pokračovat ve čtení…

Rozpis mistrovských soutěží 2021/ 2022

ROZPIS MISTROVSKÝCH FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH FAČR PKFS ROČNÍK 2021 – 2022 René  Ž i v n ý  v.r.                                                             Miroslav  Š v i h á l e k  v.r. předseda VV FAČR PKFS                                                … pokračovat ve čtení…