Školení trenérů UEFA C licence a UEFA B licence – Pardubice

Délka studia UEFA C licence čítá dohromady 40 hodin teoretické a praktické výuky. UEFA B licence
čítá dohromady 120 hodin teoretické a praktické výuky + závěrečnou zkoušku ( 26. – 27.03.2022 ).
Lokality teoretické a praktické výuky: Lázně Bohdaneč, Kosinova 282, ZŠ Ohrazenice – tělocvična.
Výuka proběhne ve čtyřech 3 – 4 denních blocích.
Termíny výuky: 18. – 21. 11. 2021 UEFA C, 03. 12. – 05. 12. 2021 blok 1 UEFA B, 07.- 09. 01. 2022
blok 2 UEFA B, 04.02. – 06. 02. 2022 blok 3 UEFA B, 04.03. – 06.03. 2022 blok 4 UEFA . Výuka bude
zahájena ve čtvrtek 18. 11. 2021 v 8:30. Prezence 8.00 – 8.30h. Přesné místo zahájení kurzu bude
frekventantům kurzu oznámeno mailem před zahájením studia. Uchazeči se mohou také hlásit pouze
na kurz UEFA C licence. Pokud má někdo již splněnou a platnou licenci UEFA C již z minulosti, může
nastoupit rovnou na licenci UEFA B.
Hlásit se na kurzy je možné pouze elektronicky,
odkaz na UEFA C licenci:  https://kurzy.fotbal.cz/registrace-kurzu/f093621e-d8d5-11eb-b568-27f899909b6c
Odkaz na UEFA B licenci:  https://kurzy.fotbal.cz/registrace-kurzu/47bac7fc-d8d7-11eb-846d-cfc36c3d0036
Cena kurzu UEFA C licence je 2.500,- Kč. Cena kurzu UEFA B licence je 4.000,- Kč. Souhrnná cena za
absolvování kompletního programu je tedy 6.500,- Kč. V této ceně je zahrnut (pronájem učeben a
tělocvičen, hřiště, odměny lektorů, studijní materiál). Platba kurzovného bude upřesněna před
samotným školením mailem na uvedenou adresu v přihlášce.
Uchazeči o studium si sebou na kurz přinesou
• platný občanský průkaz (pas)
• platný průkaz FAČR C licence, případně UEFA C licence (dříve Grassroots C licence)
• výpis z rejstříku trestů (originál – max. 3 měsíce starý)
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kursu (originál – max. 3 měsíce starý )
• aktuální fotografii pasového formátu – podepsanou na zadní straně
• tréninkové oblečení a sportovní obuv (UMT a hala)

Záložka pro permanentní odkaz.