FAČR – licence C – Ústí n. O.

FAČR ve spolupráci s TMK Pardubického KFS a TMK OFS Ústí nad Orlicí pořádá školení trenérů FAČR C licence
Délka studia FAČR C licence čítá dohromady 20 hodin teoretické a praktické výuky a 2 ukázkové
tréninkové jednotky po ukončení dvoudenního bloku výuky.
Lokality teoretické výuky: Ústí nad Orlicí, Sporthotel , V Lukách 1382
Lokalita praktické výuky: Jiskra Ústí nad Orlicí – UMT, Zborovská 213
Blok výuky: sobota 11.12.2021 (8.00 – 18.30 hodin) , neděle 12.12.2021 (8.00 – 18.30 hodin)
Výuka bude zahájena v  sobotu 11. 12. 2021 v 8.30 v učebně. Prezence 8.00 – 8. 30 h
Místo a termíny ukázkových tréninkových jednotek budou upřesněny na Vaši emailovou adresu před
zahájením kurzu, respektive v jeho průběhu.
Cena kurzu je 1.500,- Kč. V této ceně je zahrnut (pronájem učeben, hřiště, odměny lektorům,
učebnice ). Informace o platbě obdržíte před kurzem na mail, který jste uvedli v přihlášce.
Přihlášení ke kurzu elektronicky, odkaz:
https://kurzy.fotbal.cz/registrace-kurzu/86677506-d8b2-11eb-8bd8-2f0179703e15
Uchazeči o studium si sebou na kurz přinesou
• platný občanský průkaz (pas)
• potvrzení o zaplacení kursovného – pokud bude platba přes účet
• výpis z rejstříku trestů (originál – max. 3 měsíce starý)
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kursu (originál – max. 3 měsíce starý )
• aktuální fotografii pasového formátu – podepsanou na zadní straně
• tréninkové oblečení a sportovní obuv (umělá tráva, tělocvična – hala)
Certifikát o absolvování on-line licence Grassroots Leader !
https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog (Lze splnit i v průběhu kurzu)

Záložka pro permanentní odkaz.