FAČR – licence C – Svitavy

FAČR ve spolupráci s TMK Pardubického KFS a TMK OFS Svitavy pořádá školení trenérů FAČR C licence
Délka studia FAČR C licence čítá dohromady 20 hodin teoretické a praktické výuky a 2 ukázkové
tréninkové jednotky po ukončení dvoudenního bloku výuky.
Lokality teoretické výuky: Svitavy, Antonína Slavíčka 13A/881
Lokalita praktické výuky: TJ Svitavy Lány – UMT, Antonína Slavíčka 13A/881
Blok výuky: sobota 19. 03. 2022 (8.00 – 18.30 hodin) , neděle 20.03.2022 (8.00 – 18.30 hodin)
Výuka bude zahájena v  sobotu 19. 03. v 8.30 v učebně. Prezence 8.00 – 8. 30 h
Místo a termíny ukázkových tréninkových jednotek budou upřesněny na Vaši emailovou adresu před
zahájením kurzu.
Cena kurzu je 1.500,- Kč. V této ceně je zahrnut (pronájem učeben, hřiště, odměny lektorů, studijní
materiál). Informace o platbě obdržíte na emailovou adresu, kterou jste uvedli v přihlášce, před
zahájením kurzu..
Přihlášení ke kurzu pouze elektronicky, odkaz:
https://kurzy.fotbal.cz/registrace-kurzu/6197d114-d8bf-11eb-a086-07bfe283c794
Uchazeči o studium si sebou na kurz přinesou
• platný občanský průkaz (pas)
• potvrzení o zaplacení kursovného – pokud bude platba přes účet
• výpis z rejstříku trestů (originál – max. 3 měsíce starý)
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kursu (originál – max. 3 měsíce starý )
• aktuální fotografii pasového formátu – podepsanou na zadní straně
• tréninkové oblečení a obuv (umělá tráva, hala)
Certifikát o absolvování on-line licence Grassroots Leader !
https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog (Lze splnit i v průběhu kurzu)

Záložka pro permanentní odkaz.