FAČR – licence C – Pardubice

FAČR ve spolupráci s TMK Pardubického KFS a TMK OFS Pardubice pořádá školení trenérů FAČR C licence

Délka studia FAČR C licence čítá dohromady 20 hodin teoretické a praktické výuky a 2 ukázkové
tréninkové jednotky po ukončení dvoudenního bloku výuky.
Lokality teoretické výuky: Areál SK Lázně Bohdaneč, Kosinova 282, Lázně Bohdaneč, 533 41
Lokalita praktické výuky: Areál SK Lázně Bohdaneč, Kosinova 282, Lázně Bohdaneč, 533 41
Blok výuky: sobota 13.11. 2021 (08.30 – 18.30 hodin)
neděle 14.11. 2021 (08.00 – 18.30 hodin)
Výuka bude zahájena v sobotu 13.11. v 8.30 v učebně. Prezence 8.00 -8.30 h. Místo a termíny
ukázkových tréninkových jednotek budou upřesněny na Vaši emailovou adresu před zahájením
kurzu, respektive v jeho průběhu.
Cena kurzu je 1.500,- Kč. V této ceně je zahrnut (pronájem učeben, hřiště, odměny lektorů, studijní
materiál). Informace o platbě obdržíte na emailovou adresu, kterou jste uvedli v přihlášce, před
zahájením kurzu. Přihlášení ke kurzu elektronicky, odkaz:
https://kurzy.fotbal.cz/registrace-kurzu/b0c0e30e-d8ae-11eb-b01b-e788df86dea5
Uchazeči o studium si sebou na kurz přinesou
• platný občanský průkaz (pas)
• potvrzení o zaplacení kursovného – pokud bude platba přes účet
• výpis z rejstříku trestů (originál – max. 3 měsíce starý)
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kursu (originál – max. 3 měsíce starý )
• aktuální fotografii pasového formátu – podepsanou na zadní straně
• tréninkové oblečení a obuv ( na UMT a do haly )
Certifikát o absolvování on-line licence Grassroots Leader !
https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog (Lze splnit i v průběhu kurzu)

Záložka pro permanentní odkaz.