FAČR – licence C – Chrudim

FAČR ve spolupráci s TMK Pardubického KFS a TMK OFS Chrudim pořádá školení trenérů FAČR C licence Délka studia FAČR C licence čítá dohromady 20 hodin teoretické a praktické výuky a 2 ukázkové tréninkové jednotky po ukončení dvoudenního bloku výuky.
Lokality teoretické výuky:

Letní stadion, V Průhonech 685, Chrudim 537 01
Lokalita praktické výuky:

Letní stadion – UMT, V Průhonech 685, Chrudim 537 01
Blok výuky:

sobota 26. 02. 2022 (8.00 – 18.30 hodin) , neděle 27. 02. 2022 (8.00 – 18.30 hodin)
Výuka bude zahájena v  sobotu 26. 02. v 8.30 v učebně. Prezence 8.00 – 8. 30 h
Místo a termíny ukázkových tréninkových jednotek budou upřesněny na Vaši emailovou adresu před
zahájením kurzu respektive v jeho průběhu.
Cena kurzu je 1.500,- Kč. V této ceně je zahrnut (pronájem učeben, hřiště, odměny lektorů, studijní
materiál). Informace o platbě obdržíte na emailovou adresu, kterou jste uvedli v přihlášce, před
zahájením kurzu.
Přihlášení ke kurzu elektronicky, odkaz:
https://kurzy.fotbal.cz/registrace-kurzu/9a80a408-d8b8-11eb-bcb6-a72f7dae6beb
Uchazeči o studium si sebou na kurz přinesou
• platný občanský průkaz (pas)
• potvrzení o zaplacení kursovného
• výpis z rejstříku trestů (originál – max. 3 měsíce starý)
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kursu (originál – max. 3 měsíce starý )
• aktuální fotografii pasového formátu – podepsanou na zadní straně
• tréninkové oblečení a obuv (umělá tráva, hala)
Certifikát o absolvování on-line licence Grassroots Leader !
https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog (Lze splnit i v průběhu kurzu)

Záložka pro permanentní odkaz.