Komuniké KR č.3

Komuniké č. 3/2020-21 – Holice 17.7. 2021

Přítomni : Schmeiser, Hořínek, Pavlas, Richter, Zavřel

Hosté :      Kureš, Voženílek, Kabrhel     

 Seminář rozhodčích

Seminář rozhodčích a delegátů PKFS proběhl v Holicích za účasti 48 rozhodčích, omluveno bylo 11 rozhodčích, delegátů bylo přítomno 17, omluveni 3 delegáti, 6 rozhodčích OFS Pardubice se zúčastnilo odpolední sekce.

Dopoledne proběhly fyzické prověrky, které byly rozděleny do dvou věkových kategorií. Všichni  zúčastnění rozhodčí limity splnili.

V odpolední části semináře vystoupil předseda Pravidlové komise FAČR Jiří Kureš, který provedl výklad změn PF od 1.7.2021, včetně videoukázek různých situací a jejich rozboru. Všechny materiály jsou zveřejněny na webové stránce fotbal.cz v sekci rozhodčí. Ke stažení je i prezentace.

Předseda KR Kamil Schmeiser předal rozhodčím zdravici předsedy KR FAČR Radka Příhody.

Poté následovaly informace místopředsedy STK PKFS Jana Kabrhela, týkající se soutěží ročníku 2021 – 2022, změn v Rozpisu soutěží PKFS a požadavků STK k rozhodčím k vyplňování a kontrole ZOU.

Závěrem ještě proběhla schůzka předsedy úseku delegátů Jiřího Pavlase s přítomnými delegáty

PKFS.

KR provedla vyhodnocení Semináře rozhodčích a delegátům, děkuje všem přednášejícím a zúčastněným za jejich přístup.

Nominační listina rozhodčích

KR připravila Nominační listinu rozhodčích a delegátů pro podzimní část soutěží ročníku 2021 – 2022 bez určení kategorie soutěží. Nominační listina bude předložena VV PKFS ke schválení.

Delegace k utkáním

KR PKFS projednala návrh delegací rozhodčích pro 1. kolo Krajského přeboru mužů a předkola

Poháru hejtmana Pk.

Spolupráce s KHFS

 Probíhá jednání o spolupráci s Královéhradeckým fotbalovým svazem – výměna rozhodčích.

 

 

 

Záložka pro permanentní odkaz.