Zápis č. 3 ze schůze Výkonného výboru PKFS

28.6.2021 –

Přítomni: René Živný, Aleš Meloun, Roman Žďárský, Jindřich Novotný, Kamil Schmeiser, Miroslav Švihálek
Omluveni: Pavel Brandejs
Hosté: Jiří Hrabčuk (předseda ORK PKFS), Martin Voženílek (sekretář PKFS)
Zapisovatelem byl pověřen René Živný.
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání VV, konaného dne 27.5. 2021 – bez připomínek
2. INFORMACE PŘEDSEDY VV PKFS za uplynulé období (27.5. – 28.6. 2021)
– 3. června proběhla Valná hromada FAČR, za KFS delegát Živný, dále delegáti za jednotlivé okresy Martínek (Pardubice), Meloun (Chrudim), Novotný (Svitavy), Žďárský (Ústí n.O.). Novým předsedou zvolen Petr Fousek. Měl by být kladen větší důraz na financování a spolupráci FAČR s okresy a kraji. Na platormě WhatsApp vznikla skupina všech předsedů okresů a krajů, kde se diskutují aktuální témata.
– Postupně dochází k zahájení činností jednotlivých odborných komisí PKFS. Úkol pro všechny komise – zaslání návrhu rozpočtu pro letošní rok – splněno
– Dochází k optimalizaci přebrané agendy a ekonomiky od bývalého vedení PKFS. Předělávají se smlouvy s operátory (O2 – úplně zrušeno, Vodafone – nově jen několik čísel – dle žádostí někteří členové VV a někteří předsedové komisí). Převedení bankovního účtu u Raiffeisen bank – nově mají dispoziční právo Živný (předseda) a Voženílek (sekretář). K diskusi změna nájemných prostor kanceláří – úkol trvá.
– Smlouva na balony Select pro družstva krajského přeboru. Se zástupcem firmy jednáno o úpravě smlouvy, která je uzavřena ještě minulým vedením PKFS na další 4 roky. Stávající VV považuje tuto smlouvu za ne zcela optimální. Jednání budou probíhat nadále do vyřešení situace.
– Konečně došlo k předání webových stránek kraje, ale smluvně nám vztah zajišťuje jejich servis a provoz jen do konce října. Máme nabídku na zbrusu nové stránky, dle našich představ. Bude zaslána nabídka na VV a vše probráno na dalším zasedání. Jinak byl založen nový profil KFS na Facebooku, Twitteru a Instagramu. K tomu přibude web (vše bude doplňovat pan Tomáš Jupa) a samozřejmě oficiální úřední deska na fotbal.cz (sekretář M. Voženílek). Zřízený rovněž nový e-mail, kam můžete posílat své příspěvky z klubů, okresů atd., rádi uveřejníme (pkfs.info@seznam.cz)
– Z FAČR přišel požadavek na návrhy jmen do komisí FAČR. Za PKFS
poslány nominace – Jiří Kovárník (komise mládeže), Aleš Meloun (komise ženské kopané)
– Finacování – bohužel doposud nedošlo k zaslání příspěvku ze strany FAČR na účet PKFS (i přes zaslání všech potřebných dokumentů z naší strany) a jelikož starý VV nám předal stav na účtu i v pokladně v podstatě na nule, nemůžeme zatím hradit došlé faktury. Přes časté urgence na FAČR doufáme, že finance dorazí co nejdříve. R. Živný zkusí zkontaktovat přímo předsedu pana Fouska.
3. INFORMACE Z KOMISÍ:
– Sportovně technická komise (STK): Miroslav Švihálek (předseda), Martin Voženílek (sekretář), Jan Kabrhel (místopředseda), Jaroslav Rozlívka, Radek Halva, Lukáš Ouředník, Martin Havel (zástupci STK OFS), David Novotný, Petr Netolický, Luboš Popelka, Pavel Nedvěd (členové)
– Příprava nové sezóny 2021/2022
– TL-PODZIM 2021
– naplnění soutěží 2021-2022
– změny a doplňky Rozpisu soutěží 2021-2022
– los poháru hejtmana
– video KP mužů – bude pokračovat (TV com)
– postupy v soutěžích dorostu
– zrušení pokutových kopů v případě nerozhodného výsledku
– Disciplinární komise (DK): Pavel Brandejs (předseda), Leoš Kaplan (místopředseda), Martin Voženílek (sekretář)
– zatím se nehrají soutěže, komise si připravila systém jednání
– amnestie všech nevykonaných trestů zákazu činnosti pravomocně uložených před 3. 5. 2021 dle Dا119 se týká hráčů: Bača Lukáš (SKP Slovan Moravská Třebová), Batrla Ivoš (TJ Jiskra Ústí nad Orlicí), Hynek Michal (1. FC Žamberk), Chaloupka Tomáš (TJ Sokol Svratouch), Kolář Karel (SKP Slovan Moravská Třebová), Kupka Petr (SK Sloupnice), Laky Matyáš (FK Spartak Choceň), Paulus David (FC Jiskra 2008), Růžek Vojtěch (SK Holice), Spálenka Petr (SK Polička), Vobejda Štěpán (FC Hlinsko).
– Komise rozhodčích (KR): Kamil Schmeiser (předseda + obsazení rozhodčích), Jiří Pavlas (místopředseda + obsazení delegátů), Jiří Richter (sekretář komise), Lukáš Hořínek, Aleš Zavřel (členové)
– letní seminář rozhodčích se uskuteční 17. 7. 2021 v Holicích.
– stav rozhodčích není ideální, cca. 48-50 rozhodčích
– žádost trojice rozhodčích z KHK o zařazení na NL PKFS.
– Obsazování přípravných, tréninkových utkání
– Komise mládeže a Trenérsko-metodická komise (KM+TMK): Jindřich Novotný (předseda), Jiří Kovárník (sekretář a místopředseda komise), Jan Uhlíř, Jiří Zdražil, Pavel Nedvěd, Martin Komoň, David Martínek (členové)
– Poslední zasedání proběhlo 21. 6. v Pardubicích
– připraven rozpočet na akce roku 2021
– Projednání podnětů STK a vydání stanovisek k nim (podrobně viz zápis z jednání KM)
– Podzimní turnaj výběrů OFS Pardubického KFS – 28. září 2021,pořadatelem bude OFS Ústí nad Orlicí
– Příprava projektů Každý může být reprezentant, Abeceda fotbalu – návrh na pořadatele „Reprezentanta“: Libchavy
– Pohár KFS starších žáků – první kolo se bude hrát 22.září 2021,podzimní druhé kolo pak v termínu 6.října 2021, návrh na pojmenování soutěže Pohár předsedy Pardubického KFS SŽ
– Soutěže přípravek – soutěže začnou 4. září 2021, seminář přípravek oddílových zástupců bude dne 30.srpna 2021 ve Vysokém Mýtě
– MKS v podzimní části 21/22 – 14. – 15. 9. 2021 Jihomoravský KFS
– doma, 28. – 29. 9. 2021 Olomoucký KFS doma, 12. – 13. 10. 2021
Zlínský KFS
– * Grassroots turnaj mladších žáků a starších přípravek OFS – novinka
pro hráče hrající okresní soutěže, termín 14. nebo 15. září 2021, místa
– konání České Heřmanice a Sloupnice
– Marketingově propagační komise (MPK): Roman Žďárský (předseda), Jaroslav Novák (místopředseda), Ondřej Pilař (člen)
– Prověřují se smlouvy z minulých ročníků, probíhá jednání o dalších možných formách spolupráce. Většina smluv na názvy soutěží byla vedena v minulosti barterem. Začalo se jednat s novými partnery.
– Komise veteránského fotbalu (KVF): Eduard Kraus (předseda), Luboš Pilař (místopředseda), Tomáš Jambor, Aleš Meloun, Lukáš Ouředník, David Martínek, Kamil Schmeiser (členové)
– Je potřeba prověřit na FAČR, zda se letos bude konat finálový celostátní turnaj a dle tohoto zjištění včas naplánovat případné krajské kolo (září).
– Odměňování zasloužilých členů – od 70 let, PKFS prosí io nominaci jednoho jména za každý okres do 30.8. 2021, bude vytvořena také síň slávy na novém webu PKFS.
– Komise ženského fotbalu (KŽF): Aleš Meloun (předseda), Jan Sokolík (místopředseda), Kamil Kozák, Jana Nedvědová, Nikola Ebertová, Veronika Sehnoutková, Lukáš Kozelek (členové)
– Sešla se 7. 6. v Pardubicích, došlo k nastavení spolupráce členů v komisi. Místopředsedou zvolen pan Jan Sokolík
– 31. 8. se připravuje Den dívčího fotbalu
– více viz. Zpráva komise
– Odvolací a revizní komise (ORK): Jiří Hrabčuk (předseda)
– ORK se sešla doposud na třech setkáních (2 řádné, 1 mimořádné).
Došlo ke kontrole účetních dokladů PKFS za roky 2017-2021. Dále došlo na mimořádném setkání s bývalým předsedou PKFS M. Blaschkem ohledně dovysvětlení náležitostí a doložení podrobností k některým dokladům. Kompletní zpráva ORK bude předložena VV PKFS na první jednání v září 2021.
– více viz zprávy ze zasedání komise
4. RŮZNÉ
– Losovací aktiv krajských soutěží pro soutěžní ročník 2021 – 2022 se
uskuteční v Multifunkčním centru v Hlinsku, Adámkova třída 341, a to ve čtvrtek 1. července 2021 od 17.00 hodin.
– Žádost FK Přelouč – dotace na celostátní žákovský turnaj – dle návrhu komise mládeže bylo požádáno o doplnění žádosti – bude projednáno na příštím zasedání
– IS FAČR verze 1.0, 1.8 – obě verze poběží současně, za PKFS pověřený školením Martin Voženílek
– úprava justice (opravený rejstřík, nahrání účetních závěrek) – zajištěno
– ceny trenérských licencí (FAČR C, UEFA C, UEFA 😎 – beze změn
– VV PKFS pověřuje sekretáře M.Voženílka vytvořením vnitřní směrnice, týkající se nastavení ekonomického systému organizace
– Soupis stavu sportovního vybavení na PKFS (balony, nosítka, tréninkové pomůcky…) – vypracován panem Voženílkem a předán předsedovi ORK
– pozvánka na oslavy 100 let kopané ve Dřenicích (3.7.) – za PKFS účast R.Živný – předseda, A.Meloun (místopředseda)
– Návrh na převolení správní rady Nadačního fondu regionální Fotbalové akademie Pardubického kraje (IČ: 050 92 302).
Odůvodnění: Ukončení funkčního období ke dni 21. 5. 2021 dvou členů správní rady pana Vladimíra Pittera a pana Mgr. Jindřicha Novotného a blížící se ukončení funkčního období člena správní rady pana Mgr. Jakuba Rychteckého ke dni 5. 9. 2021. – VV PKFS navrhuje členy správní rady Nadačního fondu regionální FAPK pana Vladimíra Pittera, Jakuba Rychteckého a Aleše Melouna. Člena RK pana Jiřího Hrabču
Záložka pro permanentní odkaz.