Zápis z Mimořádné Valné hromady Pardubického krajského fotbalového svazu


Zápis z Mimořádné Valné hromady Pardubického krajského fotbalového svazu konané dne 11. března 2016 od 16.00 hodin v Pardubicích – Hotelu Zlatá štika

   

 

Mimořádnou Valnou hromadu (MVH) zahájil předseda Pardubického krajského fotbalového svazu (PKFS) pan Michal Blaschke, který přivítal delegáty za komoru okresních fotbalových svazů (OFS), komoru klubů, partnery PKFS a hosty. Mezi nimi jmenovitě paní Barboru Černoškovou, radního Pardubického kraje pana René Živného, výkonného ředitele Tlapnet s.r.o. pana Jana Gregora.

 

   Následovaly nezbytné procedurální záležitosti, konkrétně schválení programu jednání, předsedajícího, jednacího řádu, sčitatelů a pracovních komisí – mandátové a návrhové.

 

   Jako předsedající MVH byla na návrh Výkonného výboru PKFS delegáty schválena paní Barbora Černošková, populární moderátorka sportovního zpravodajského televizního pořadu Branky – Body – Vteřiny.

 

   Dle sdělení předsedy mandátové komise pana Jindřicha Novotného bylo na MVH přítomno 20 delegátů s hlasem rozhodujícím za komoru OFS, 19 delegátů s hlasem rozhodujícím za komoru klubů, 28 delegátů za kluby s hlasem poradním a 5 hostů.

 

   Předseda PKFS pan Michal Blaschke se v hodnotící zprávě zaměřil zvláště na přípravu nového Přestupního řádu FAČR s účinností od 1. 6. 2016, vznik Regionální fotbalové akademie v Pardubicích od 1. 9. 2016 a aktuální záležitosti ve FAČR. Všem přítomným poděkoval za zvládnutí projektu „Fotbalová (R)evoluce“. Připomenul rovněž dvě blížící se akce oddělení Grassroots – veteránský fotbal a Region´s Cup.

 

   Jako první z hostů vystoupil radní Pardubického kraje pan René Živný. Úvodem zmínil významnou podporu Pardubického kraje Pardubickému KFS, jež se nejvíce zhmotňuje v podobě „Bezpečných branek“, které zajišťují bezpečné sportování dětí a mládeže v regionu. Vedle nich přispívá Pardubický kraj pomocí různých grantů a záštit spojených s finanční dotací.

   René Živný poté vylosoval semifinálové dvojice Poháru hejtmana Pardubického kraje ročníku 2015/2016. Míčky z putovního poháru soutěže „tahala“ Barbora Černošková, a ta rozhodla, že proti sobě nastoupí Slatiňany – Pomezí a Libišany – Svitavy.

 

   Výkonný ředitel Tlapnet s.r.o. pan Jan Gregor představil aktuální nabídku firmy, nabídku bude možné shlédnout na stránkách KFS.

 

   Součástí tohoto bodu programu bylo ocenění dlouhodobých zásluh jubilantů, fotbalových osobností regionu. Náramkové hodinky a čestné uznání z rukou předsedy PKFS pana Michala Blaschkeho, Reného Živného a Barbory Černoškové převzali Zdeněk Vrba (narozen 10. 10. 1930) a Petr Valenta (narozen 18. 5. 1946), nositelé prestižní Ceny JUDr. Václava Jíry a mnohaletí funkcionáři fotbalu.

 

   Hlavním důvodem svolání MVH bylo schvalování Stanov PKFS v souvislosti s platností nového občanského zákoníku. Po krátké diskusi byl tento dokument schválen 100% procenty hlasů komorou OFS a 19 hlasy v komoře klubů, kde se jeden delegát hlasování zdržel.

 

   Přijaté usnesení schvaluje vedle Stanov KFS zprávu předsedy PKFS o stavu rozvoje fotbalu v kraji a činnosti výkonného výboru za uplynulé období. Dále pověřuje pana Michala Blaschkeho zastupováním Pardubického KFS na VH FAČR dne 20. 5. 2016 v Brně.

 

V Pardubicích 14. 3. 2016

 

copyright © www.kfspce.cz | mapa stránek | online: 51 | přístupů: 684672 | sestaveno za: 0.070s | hosting&programming: speedweb.cz