Kritéria KM FAČR pro přidělování dotací na turnaje talentované mládeže v roce 2017


Kritéria KM FAČR pro přidělování dotací na turnaje talentované mládeže v roce 2017

Tato kritéria jsou určena k rozdělování kapitoly rozpočtu Komise mládeže FAČR na turnaje talentované mládeže organizované pouze kluby a žádat může jen klub, který zároveň hraje mistrovská (soutěžní) utkání v dané kategorii. KM FAČR finančně podpoří jen turnaje na území ČR, ale jejichž účastníky mohou být i zahraniční kluby. Klub může žádat dotaci pouze na jeden turnaj v kalendářním roce.

Výše dotace může být maximálně v rozmezí 5.000 – 50.000,- Kč

Kritéria

1. Pořadatel musí být spolkem ve smyslu občanského zákoníku a současně být též členem FAČR.
2. Turnaj musí být určen pro věkové kategorie mládeže (U5 - U19)
3. Turnaj musí mít charakter jednorázové akce. Jednodenní, vícedenní i v hale, ale nikoliv např. zimní liga, apod.
4. Hlavní pořadatel musí KM FAČR zaslat žádost o dotaci, která je ke stažení v příloze této zprávy. Žadatel vyplní pravdivě veškeré požadované údaje.
5. Vyplněná žádost – formulář se základními údaji:

-        turnaje výkonnostní a s mezinárodní účastí (minimální počet 10 účastníků)

-        uvedení počtu tuzemských a zahraničních účastníků

-        historie turnaje (minimálně 5. ročník)

-        propozice turnaje (i z posledního ročníku, včetně výsledků) přiložit k žádosti

6. K žádosti o dotaci je nutno zaslat potvrzení o vedení účtu nebo kopii smlouvy mezi klubem a bankovním domem, kde je uvedeno bankovní číslo účtu klubu.


Nesplnění některého z uvedených požadavků může být důvodem pro vyřazení žádosti z projednávání.

Základní ustanovení

O výši dotace na jednotlivé turnaje rozhodne Komise mládeže FAČR na základě níže uvedených bodů:

1. Schválení, či neschválení dotace, popř. vyřazení žádosti z projednávání pro nesplnění některého kritéria je plně v kompetenci Komise mládeže FAČR na základě doporučení Výběrové komise. Na přidělení dotace není žádný právní nárok.
2. Výše dotace je odvislá od úrovně splnění jednotlivých kritérií a schváleného rozpočtu KM FAČR.
3. Hlavní pořadatel má povinnost zaslat sekretáři mládeže FAČR vyúčtování. Přesné pokyny pro vyúčtování včetně jednotných formulářů obdrží kluby současně s odesláním dotace.
4. Žádosti, na které budou vyplněny všechny požadované údaje, včetně razítka a podpisu statutárního zástupce klubu, zasílejte pouze elektronicky na adresy:
oldrich.jakubek@seznam.cz a vonasek@fotbal.cz

Termín pro uzávěrku přihlášek je 5. 5. 2017. Žádosti odeslané po 5. 5. 2017 nebudou zařazeny k projednávání! Výši příspěvku pro jednotlivé turnaje bude schvalovat KM FAČR na svém červnovém zasedání 27. 6. 2017. 

 

příloha

copyright © www.kfspce.cz | mapa stránek | online: 53 | přístupů: 684812 | sestaveno za: 0.066s | hosting&programming: speedweb.cz