Předání ocenění „Za celoživotní činnost pro fotbal“

Dne 23. 10. 2021 před utkáním FK Kameničky – SK Rozhovice, bylo pánům Josefu Adámkovi a Janu Dvořákovi předáno zástupci PKFS „Čestné uznání za celoživotní činnost pro fotbal“. Oběma pánům… pokračovat ve čtení…

Hygienicko-protiepidemická opatření pro konání amatérských soutěží od 1.11.2021

Hygienicko-protiepidemická opatření pro konání amatérských soutěží V rámci všech amatérských soutěží a utkání MOL Cupu se stanovují následující povinnosti vycházející z aktuálně platných mimořádných opatření MZČR: 1. Přítomnost sportovců, rozhodčích… pokračovat ve čtení…

Hygienicko-protiepidemická opatření pro konání amatérských soutěží

V rámci všech amatérských soutěží a utkání MOL Cupu se stanovují následující povinnosti vycházející z aktuálně platných mimořádných opatření MZČR. Tato opatření byla schválena VV FAČR dne 31. 8. 2021… pokračovat ve čtení…

Rozpis mistrovských soutěží 2021/ 2022

ROZPIS MISTROVSKÝCH FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH FAČR PKFS ROČNÍK 2021 – 2022 René  Ž i v n ý  v.r.                                                             Miroslav  Š v i h á l e k  v.r. předseda VV FAČR PKFS                                                … pokračovat ve čtení…

Hygienicko-protiepidemická opatření pro konání amatérských soutěží

V rámci všech amatérských soutěží a utkání MOL Cupu se stanovují následující povinnosti vycházející z aktuálně platných mimořádných opatření MZČR: 1. Přítomnost sportovců, rozhodčích a členů realizačního týmu (tj. osob… pokračovat ve čtení…